کاربرد at ، In و on برای بیان زمان در زبان انگلیسی

کاربرد at ، In و on برای بیان زمان در زبان انگلیسی

زمان در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی هنگام صحبت کردن درباره ی زمان ، معمولاً از سه حرف اضافه ی at ، in و on استفاده می کنیم. هریک از این سه حرف اضافه معرفی شده کاربرد خاصی در زبان انگلیسی دارند. با توجه به اینکه در مورد زمان خاص یا بازه زمانی خاصی […]