کاربرد کلمه Should

کاربرد کلمه Should

should در زبان انگلیسی به معنای “باید” هست ، اما  این “باید” به دو شکل بیان می شود : شکل اول :   وقتی بخواهیم توصیه ای به کسی بکنیم (advise) نمونه این جور جمله ها را در زبان فارسی زیاد داریم . مثل اینکه شما نباید زیاد بخوابید و یا شما باید مهربان باشید. .You […]