کابرد لغت relation در مکالمات روزمره

کابرد لغت relation در مکالمات روزمره

یا می دانید انواع روابط در زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟ کلمه relation در زبان انگلیسی برای بیان مفهوم رابطه خویشاوندی بیان می شود. برای بیان سایر روابط از ترکیبات مختلف این کلمه استفاده می شود. در این مقاله با کاربرد های relation در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی […]