ژانراهای متفاوت non-fiction

با شناختی از ژانراهای متفاوت non-fiction پا به دنیای بی نظیر کتاب خوانی بگذارید

همانتور که در مقاله قبلی درباره شاه راه اصلی fiction در دنیای کتاب خوانی توضیحاتی در اختیار شما قرار دادیم. بنابراین توضیحات مورد نیاز درباره ژانرا non-fiction را هم به اطلاع شما میرسانیم تا اطلاعات شما در راستای انتخاب در کتاب خوانی کامل شود. از نظر متخصصین زبان انگلیسی تفاوت بسیار عمده ای بین کتابهای fiction و […]