کاهش

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟(قسمت دوم)

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟ در قسمت اول با چهار مرحله برای ساختن جملات آشنا شدید. حالا وارد بهترین قسمت آن میشویم. بعد از یادگیری چهار قسمتی که در نوشته های قبل به آنها اشاره شده است، یعنی ( زمان ها ، قالب ها ، ضمیرها و افعال و لغات کاربردی )، با استفاده از […]

اطلاعات شخصی

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟ (قسمت اول)

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟ همانطور که می دانید جمله سازی به زبان انگلیسی و استفاده از جمله های انگلیسی در موقعیت مناسب، دغدغه اکثر زبان آموزان می باشد. اگر شخصی به تمام موقعیت ها و مکالمات آنها مسلط باشد، ولی توانایی جمله سازی را نداشته باشد،نمی تواند ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کند.این شخص […]