چند زبان را می توانید بیاموزید ؟

چند زبان را می توانید بیاموزید ؟

در این مقاله لغتی جدید را به شما معرفی می کنیم که به احتمال زیاد آن را نمیشناسید: “هایپرپلیگلات “(انسان های چند زبانی) چند زبان را می توانید بیاموزید ؟ پلی گلات (یک انسان چند زبانه) کسی است که چندین زبان مختلف را صحبت می کند، و هایپرپلیگلات کسی است که به تعداد بسیاری زیادی […]