معرفی

مکالمه پیام سلامتی به زبان انگلیسی

مکالمه پیام سلامتی به زبان انگلیسی درباره‌ی تاثیر نوشیدن آب بر بدن است. شما با خواندن این مکالمه با عبارات و اصطلاحات جدیدی آشنا می‌شوید. در صورتی بخواهید که از فواید آب صحبت کنید و در کلاس زبان خود کنفرانس زبان ارائه کنید؛مکالمه پیام سلامتی به انگلیسی کاربرد زیادی دارد. DRINKING WATER AT THE CORRECT […]