پول و ثروت در زبان انگلیسی

پول و ثروت در زبان انگلیسی – می دانیم که در زبان انگلیسی از money به معنای پول استفاده می شود. اما این واژه در زبان انگلیسی مترادف هایی نیز دارد که هریک در جایگاه خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. […]