جان

پیشوندها و پسوند ها در زبان انگلیسی

حتما برای شما اتفاق افتاده که هنگام خواندن یک متن انگلیسی با کلمات نا آشنای زیادی برخورد کرده باشید؛ یکی از مهم ترین دلایل این مشکل ندانستن پیشوندها و پسوند ها است. با یادگیری پیشوندها و پسوندها می توانید معنی خیلی از واژگان نا آشنا را حدس بزنید که نتیجه ی آن افزایش دایره لغات شماست. پیشوندها  (prefixes) به […]

طریقه استفاده از پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

طریقه استفاده از پیشوند و پسوند در زبان انگلیسی

پیشوند ها و پسوند ها (Prefix and Suffix) پیشوند ها “Prefixes” در زبان انگلیسی به کلماتی گفته می شود که به اول لغتی اضافه شده و معنی آنرا تغییر می دهد. مهمترین پیشوندها که موارد استفاده آنها در زبان انگلیسی بیشتر است عبارتند از: پیشوند هایی که کلمات را به فعل تبدیل میکنند. این پیشوندها […]

پیشوندها در زبان انگلیسی

پیشوندها در زبان انگلیسی (جلسه اول)

پیشوندها: :Prefixes پیشوندها: پیشوندها جزئی از کلمه هستند که در اول کلمه قرار گرفته و معنی آن را تغییر می دهند. کلمۀ prefix از دو قسمت pre به معنی پیش و fix به معنی قرار دادن تشکیل شده که مجموعاً معادل واژۀ “پیشوند” فارسی است.بطور کلی، کلمه ای که پیشوند به آن افزوده می شود […]