داستان کوتاه پروانه و پیله کرم ابریشم

داستان کوتاه پروانه و پیله کرم ابریشم (اصل داستان در نسخه انگلیسی سایت)

پروانه و پيله كرم ابريشم شكاف كوچكي بر روي پيله كرم ابريشمي ظاهر شد.مردي ساعتها به تلاش پروانه براي خارج شدن از پيله نگاه كرد. پروانه دست از تلاش برداشت.به نظرمي رسيد خسته شده و نمي تواند به تلاش هايش ادامه دهد. او تصميم گرفت به اين مخلوق كوچك كمك كند.با استفاده از قيچي شكاف […]