پرسش تاییدی

پرسش تاییدی یا tag question در زبان انگلیسی

در این مقاله به بیان نکته ای کلیدی پیرامون استفاده از پرسش تاییدی یا tag question در زبان انگلیسی می پردازیم. پرسش تاییدی جمله سوالی کوتاهی است که به آخر جمله اصلی اضافه می شود و جمله را سوالی می کند. با ما همراه باشید تا نکات طلایی ناب زبان انگلیسی را بیاموزید. Tag question […]