انگلیسی در سفر (وسایل حمل و نقل عمومی)

  On Public Transportation در وسایل حمل و نقل عمومی   در حمل و نقل عمومی نامهای زیادی برای سفر با قطارهای زیر زمینی در ایالات متحده وجود دارد که عبارتند از: The subway (New York City) The T (Boston): BART (San Francisco) The Metro (Washington, D.C)   To hop on the subway به معنی […]