واژگان Quantifier در انگلیسی یا ابزار سنجش کمّیت

از واژگان تأثیر گذار در معنای جمله، quantifier در انگلیسی است. کلمه quantifier از واژه quantity به معنای «مقدار» یا «اندازه» یا «کمیت» مشتق شده است. واژه quantifier در لغت یعنی «چیزی که مقدار را اندازه می‌گیرد» یا «کمیت را می‌سنجد». و دقیقا یک quantifier در انگلیسی هم چنین کاری انجام می‌دهد و در مورد […]

حفظ کردن

معنای Tele و شناخت اثر آن در ساختار واژگان مختلف

واژه‌ شناسی یکی از بخش‌های مهم در آموختن زبان است. زبان‌آموزان به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند که کلمات جدید را به خاطر بسپارند. یکی از روش‌های کارآمد تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف کلماتِ مرکب و آشنایی با معنای هر کدام از بخش‌ها است. مثلا اگر شما معنای tele را که بخش آغازین واژه telephone است […]

برای آموختنِ زبان، یادگیری چه تعداد واژه لازم است؟

آموختنِ یک زبان را نمی‌توان از یادگیری واژه‌های آن زبان جدا دانست. وقتی کسی از آموختن یک زبان صحبت می‌کند ذهن ما به سمت تعدادِ فراوانی از فلش کارت‌ها و تکه‌ کاغذهایی که روی هر کدام یک کلمه نوشته شده است منعطف می‌شود. غیر معمول نیست که حتی روی در و دیوار آپارتمان یک زبان‌آموز […]