چهار اشتباه مهلک در یادگیری زبان

چهار اشتباه مهلک رو به شما معرفی می کنیم که می تونن روند یادگیری شما رو مختل کنن. اما خبر خوب اینه که با مطالعه ی این مقاله و انجام پیشنهاد های موجود، شما به راحتی می تونید از این چهار اشتباه جلوگیری کنید. تمرکز بیش از حد بر انگلیسی رسمی انگلیسی روزمره، رسمی نیست؛ […]