داستان هدف زندگي

داستان هدف زندگي (اصل داستان در نسخه انگلیسی سایت)

داستان هدف زندگي سالها پيش حاكمي به يكي از سواركارانش گفت: مقدار سرزمينهايي كه بتواند با اسبش طي كند را به او خواهد بخشيد. همانطور كه انتظار ميرفت سواركار به سرعت براي طي كردن هر چه بيشتر سر زمينها سوار بر اسبش شد و با سرعت شروع به تاختن كرد. با شلاق زدن به اسبش […]