نکات کاربردی درباره لغت Life

نکات کاربردی درباره لغت Life

زندگی در زبان انگلیسی – در زبان انگلیسی کلمات مختلفی برای بیان زندگی مورد استفاده قرار می گیرد. هریک از این کلمات کاربرد متفاوتی در زبان انگلیسی دارند. برای یادگیری کاربرد کلمات در زبان انگلیسی و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. Life کلمه ی life در زبان انگلیسی، ناظر بر […]