نکات مهم گرامر زبان انگلیسی درباره مدرسه

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی درباره مدرسه

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی درباره موسسات را در این مقاله بخوانید. هنگام استفاده از کلمات مختلفی که در زبان انگلیسی به عنوان موسسه یا نهاد دولتی مورد استفاده قرار می گیرند، نکات خاصی را باید مد نظر قرار دهید. در این مقاله به نکات مهم گرامر زبان انگلیسی درباره موسسات و نهادها را می […]

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از That

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از That

در این مقاله به بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از That می پردازیم. That بعد از that به عنوان صفت ، همیشه یک اسم مفرد به کار می رود که هم می تواند شمارپذیر (countable) باشد و هم شمارناپذیر (uncountable) That incident changed their lives. آن حادثه زندگی آن ها را عوض […]