نکات لازم جهت فهم بهتر اخبار شبکه Press TV

نکات لازم جهت فهم بهتر اخبار شبکه Press TV

فهم بهتر اخبار شبکه Press TV جهت یادگیری زبان از طریق این برنامه ها بهتر است پس از یک مرتبه تماشای گزارش خبری و فهم موضوع بخش دیگر خبر را در یک شبکه انگلیسی زبان نگاه کنیم تا همان خبر را به انگلیسی هم مشاهده کنیم و به مرور زمان درک خود را از زبان […]