نحوه تلفظ

نحوه تلفظ پايانه‌های s و ed در زبان انگلیسی

تلفظ پايانه‌های s و ed پايانه‌ها (يا پسوندهای) s و ed دو تا از متداول‌ترين پايانه‌ها (endings) در زبان انگليسی هستند. قواعد تلفظ آنها تغيير ناپذير است و برای انواع مختلف کلمات يکسان است.   کاربرد پايانه s پايانه s چهار کاربرد مختلف دارد:   کاربردها تلفظ صدای /S-/ صدای /Z-/ صدای /IZ-/ اسامی جمع […]