نحوه استفاده از ویرگول

نحوه استفاده از ویرگول در زبان انگلیسی

بیایید درباره استفاده از ویرگول در زبان انگلیسی کمی صحبت کنیم. در زبان فارسی ما به طور دقیق استاندارد و نحوه استفاده از ویرگول را در نظر نیمگیریم و بیشتر از این مشخصه مهم به طور سلیقه ای استفاده می کنیم. اما در زبان انگلیسی مسئله پیچیده میشود و به طور کل میتوان گفت فقط […]