نحوه آدرس پرسیدن در انگلیسی

Asking & Giving Direction 1-ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ Where is your house? _____________________ 2-ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺠﺮ ﺍﺳﺖ . My house is on Fajr Street. _____________________ 3-ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎً ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻗﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ؟ Could you please give me the exact address? _____________________ 4-ﻣﻦ ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ . I don’t have a fixed address. […]

نحوه آدرس پرسیدن

یکی از مباحث مهم در بحث مکالمه نحوه آدرس پرسیدن است که این مهم برای کسانی که قصد سفر به ایالات متحده و یا انگلستان را دارند بسیار ضروری و کاربردی می باشد. از این حیث به این دسته از عزیزان توصیه اکید میکنیم مبحث این جلسه را جدی بگیرند تا در صورت قرار گرفتن در شرایط […]