تدریس زبان

می دانی من که هستم؟ ?Do you know who I am

ما در این مطلب داستان می دانی من که هستم؟ را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این    داستان ازین  قرار است که روزی یك دانش‌آموز یك آزمون خیلی سخت داشت. در آخر امتحان، استاد از همه‌ی دانش‌آموزان خواست كه قلم‌هایشان را پایین بگذارند… Do you know who I am One day a student was […]