مکالمه در عکاسی- اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

در این جلسه به بررسی دو موضوع متفاوت می پردازیم بحث اول مکالمه در عکاسی است و مبحث دوم اشتباهات رایج در زبان انگلیسی است. مکالمه در عکاسی صبح بخیر، آیا فرمایشی دارید؟ ?Good morning, can I help you آیا ممکن است این فیلم ها را برای ما ظاهر کنید؟ ?Will you please develop these […]