شنیداری

امتیازات کلاس های مکالمه انگلیسی(قسمت اول)

1.     یادگیری تئوریک گرامر بی فایده است، یاد بگیریم که چطور صحیح صحبت کنیم . شما گرامر ها را می دانید ولی باز هنگام صحبت کردن به سرعتی که لازم است به ذهن شما نمی رسند و اگر هم برسند مطمئن نیستید که کدام گرامر بهترین انتخاب است. سیستم آموزش انگلیسی در مدارس عمومی ایران به […]