کاربرد کلمه "پیر" در مکالمات

کاربرد کلمه “پیر” در مکالمات

برای بیان پیر و سالخورده به زبان انگلیسی از چه کلماتی استفاده می شود؟ بیان سن زیاد و سالخوردگی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی امکان پذیر است که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند. در این مقاله به بررسی تفاوت این کلمات و بررسی گرامر کاربردی هریک می پردازیم. Old از مقایسه ی صفت های […]

STOP در مکالمات

STOP در مکالمات

STOP در مکالمات Stop می تواند با مصدر (to+verb) و نیز با وجه وصفی حال (verb+ing) به کار رود ، ولی این دو ساخت ، معانی و کاربردهای متفاوت دارند. وقتی stop با مصدر به کار رود ، بیانگر این است که کسی توقف می کند یا می ایستد تا کاری را انجام دهد: He […]

عبارات کاربردی در مکالمات

در این مطلب به بیان تعدادی از عبارات کاربردی در مکالمات می پردازیم. با روژین ایلیا همراه باشید. 10 عبارت برای پاسخ به سوال اهل کجایید در زبان انگلیسی  در زبان انگلیسی خیلی پیش میاد که از ما در مورد اهل کجا بودن پرسش صورت میگیرد که ما اکثرا از کلمه ی from یا   […]

مکالمه (عبارات کاربردی در خانواده و منزل)

👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👦 👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦 👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧 👨‍👨‍👧 Conversation👈 مکالمات 💝💝💝💝💝 Dialogue 🎭🎭 💝💝💝💝💝 ➖➖➖ FAMILY PLANS ➖➖➖ برنامه خانوادگی 👩 WIFE: The gas company phoned this afternoon. زن: از اداره گاز زنگ زدن امروز 👨 HUSBAND: About the gas stove that we ordered ? شوهر :درباره اجاق گازی که سفارش دادیم؟ 👩 WIFE: Yes, and also about the […]