کابرد لغت relation در مکالمات روزمره

کابرد لغت relation در مکالمات روزمره

یا می دانید انواع روابط در زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟ کلمه relation در زبان انگلیسی برای بیان مفهوم رابطه خویشاوندی بیان می شود. برای بیان سایر روابط از ترکیبات مختلف این کلمه استفاده می شود. در این مقاله با کاربرد های relation در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی […]

عبارات روزمره در زبان انگلیسی

برنامه ریزی های روزمره به زبان انگلیسی “I’m going to see Bob tomorrow” فردا باب رو میبینم. “I’m going to meet John at the airport at 6 O’clock tonight” امشب ساعت 6 قراره جان را در فرودگاه ببینم. “I’m going to go home in an hour” یک ساعت دیگه میرم خونه. “I’m going to go […]