پرسیدن شغل در موقعیت های مختلف

پرسیدن شغل در موقعیت های مختلف

برای پرسیدن شغل در موقعیت های دوستانه معمولاً سوالات زیر بکار می رود   1- شغلت چیست؟ What’s your job? what are you? what do you do? در موقعیت های رسمی تر: What’s your occupation / profession? What do you do for a living? و در پاسخ می گوییم: 2- مکانیک هستم I’m mechanic. 3- […]