لغات مربوط به خانه و اتاق

لغات مربوط به خانه و اتاق

انگلیسی فارسی اتاق ها 🔊 attic اتاق زیر شیروانی 🔊 bathroom حمام 🔊 bedroom اتاق خواب 🔊 cellar انباری 🔊 conservatory اتاق نورگیر 🔊 dining room اتاق غذاخوری 🔊 hall هال، سالن 🔊 kitchen آشپزخانه 🔊 landing لندینگ، اتاق متصل به اسانسور و راه پله 🔊 lavatory دستشویی، مستراح 🔊 living room اتاق نشیمن 🔊 […]

دو نکته کاربردی در واژگان

دو نکته کاربردی در واژگان

کلمه ی stairs و عبارت flights of stairs به معنای پلکان داخل ساختمان است : As the lift was not working we started to climb the stairs. چون آسانسور کار نمی کرد ما راه افتادیم از پله ها بالا رفتن. کلمه ی staircase به راه پله ، نرده ها و دیوارهای دور آن اطلاق می […]

کاربرد There

کاربرد There

کاربرد There وقتی بخواهیم بگوییم چیزی یا کسی هست یا نیست و یا حتی وقتی بخواهیم توجه کسی را به چیزی یا کسی جلب کنیم می توانیم there را همراه با فعل به کار ببریم: There’s a restaurant round the corner. همین نزدیکی ها یک رستوران هست. There’s not a single cloud in the sky. […]

STOP در مکالمات

STOP در مکالمات

STOP در مکالمات Stop می تواند با مصدر (to+verb) و نیز با وجه وصفی حال (verb+ing) به کار رود ، ولی این دو ساخت ، معانی و کاربردهای متفاوت دارند. وقتی stop با مصدر به کار رود ، بیانگر این است که کسی توقف می کند یا می ایستد تا کاری را انجام دهد: He […]

کاربردهای until

کاربردهای until

کاربردهای until آیا با کاربردهای until در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ در زبان انگلیسی از until برای بیان بازه زمانی و مکانی استفاده می شود. در خصوص یادگیری زبان انگلیسی در این مقاله به بررسی کاربردهای until در زبان انگلیسی می پردازیم و  نکات طلایی استفاده از until را باهم مرور می کنیم. Until Until و […]