به دلیل در زبان انگلیسی

به دلیل در زبان انگلیسی

به دلیل در زبان انگلیسی به دلیل در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان می شود که هرکدام کاربرد ویژه ای دارند. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. Owing to عبارت owing to در زبان انگلیسی گفتاری کمتر از عبارت due to کاربرد دارد اما این هر دو عبارت […]

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی جا یا موقعیت مکانی به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی به کار می رود. هریک از این واژه ها کاربرد متفاوتی دارند. در این مقاله به بررسی کاربرد هریک و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Place Room و space به صورت شمارناپذیر […]

نکاتی درباره جمع بندی اسامی

نکاتی درباره جمع بندی اسامی

نکاتی درباره جمع بندی اسامی در این پست تعدادی اسم جمع لاتین در زبان انگلیسی را به شما معرفی می کنم. آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی در نحوه جمع بستن این اسامی نیز در این مقاله به شما آموزش داده خواهد شد. Plural در زبان انگلیسی به اسامی بسیاری برمی خوریم که منشأ لاتین یا […]

کاربرد صفت Quick

کاربرد صفت Quick

آیا کاربرد صفت Quick در زبان انگلیسی و سایر صفت های زبان انگلیسی که قید نیز هستند را می شناسید؟ برخی از صفت ها در زبان انگلیسی می توانند بدون تغییر به عنوان قید نیز به کار گرفته شوند. در این مقاله با تعدادی از این صفت ها آشنا می شوید و نکات کاربردی گرامر […]

به ندرت در زبان انگلیسی

به ندرت در زبان انگلیسی

به ندرت در زبان انگلیسی خیلی کم به زبان انگلیسی یا به ندرت در زبان انگلیسی با قید Rarely بیان می شود. کلمه rare به معنای کمیاب دارای مترادف هایی نیز در زبان انگلیسی هست که می توانند به صورت قید جایگزین rarely شوند. در این مقاله با این قید ها آشنا می شوید و […]