تلفن

داستان مقصد زندگی The purpose of life

ما در این مطلب داستان مقصد زندگی را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این داستان ازین قرار است که سال ها پیش، حاکمی به یکی از سوارکارانش گفت: مقدار سرزمین هایی را که بتواند با اسبش طی کند را  به او خواهد بخشید. همان طور که انتظار می رفت … The purpose of life […]