معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

معانی مختلف زمین در زبان انگلیسی

آیا با نکات کاربردی گرامر earth  آشنا هستید؟ آیا می دانید در استفاده از از land و soil به چه نکات کاربردی گرامر ی باید توجه کنید؟ در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی سعی می کنیم نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی را همراه با مثال های متعدد به شما آموزش دهیم.  نکات کاربردی گرامر […]