جملاتی کاربردی در مطب دکتر به علاوه اصطلاحاتی پیرامون مو و مدل مو

  در مطب دکتر 💡 آیا قبلاً وقت گرفته اید؟ ?Have you had an appointment   💡 بله من دیروز تلفنی وقت گرفتم. .Yes, I rang you up yesterday   💡 ناراحتی شما چیست آقا؟ ?What is the matter with you sir   💡 اگر راستش را بخواهید بدانید، تمام بدنم درد می کند. .As […]