مهارت نوشتن

سه مشکل اصلي پيش روي زبان آموزان

زبان آموزان معمولا با سه مشکل اصلي و مهم روبرو میشوند که این موارد را با هم بررسی می کنیم سه مشکل اصلي پيش روي زبان آموزان 1- ايجاد شور و هيجان در فراگيري زبان همه زبان آموزان دوست دارند که به خوبي انگليسي صحبت کنند. آنها از اين فکر که قادر باشند «روان» صحبت […]