مشاغل مختص بانوان

مشاغل مختص بانوان

آیا می دانید شغل هایی که مختص بانوان هستند در زبان انگلیسی چگونه بیان می شوند؟ آیا امروزه در زبان انگلیسی از چنین واژه هایی استفاده می شود؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. Job پسوند – ess که در زبان انگلیسی آخر اسامی برخی […]