دایره لغات

لیستی از چند اصطلاح پر کاربرد در زبان انگلیسی

لیستی از چند اصطلاح پر کاربرد و گروهی از کلمات (جمله یا عبارت) که معنای متفاوتی را نسبت به معنای کلمات بکار رفته در همان اصطلاح را دارند . چند مورد اصطلاح پر کاربرد  Hush money حق السّکوت Have/Get butterflies دلشوره داشتن (Cross my heart (and hope to die به جون خودم قسم  doesn’t care […]

دایره لغات

لیستی از چند اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی

لیستی از چند اصطلاح پرکاربرد و گروهی از کلمات (جمله یا عبارت) که معنای متفاوتی را نسبت به معنای کلمات بکار رفته در همان اصطلاح را دارند . چند مورد اصطلاح پرکاربرد  My hair stood on end  🙂 مو به تنم سیخ شد I am all eyes 🙂 من چهار چشمی مراقبم If I get […]