تفاوت بین hear و listen

تفاوت بین Hear و Listen در چیست؟ :Hear وقتی چیزی رو می شنویم بهش دقت نمی کنیم که دقیقا چیه. اینجاست که از فعل hear استفاده می کنیم.مثال: .I heard a knock at the door من صدای در زدن شنیدم. .I suddenly heard a loud noise ناگهان یه صدای بلند شنیدم. .Can you speak louder […]

لغات کاربردی

در این مطلب چند لغت کاربردی و معانی آن ها را آورده ایم. Decorum رفتار بجا /ادب Placate آرام کردن/تسکین دادن Plastic پلاستیک/قالب پذیر/نرم Ossify استخوانی شدن/استخوانی کردن Tirade سخنرانی طولانی وشدیداللحن Seraphic وابسته به فرشتگان سرافین arbitrate حکم کردن Scintilla جرقه/اثر Mar آسیب رساندن/اذیت کردن Venerable محترم/قابل احترام ارجمند Veracity صداقت/راستگویی Verbose پرگو/درازگو/گزاف گو […]

تفاوت کلمات مشابه ( جلسه اول)

تفاوت students و children When I started school aged seven, there were twenty students in my class. (students) دانش آموزان بزرگتر از 16 سال و معمولا در دانشگاه می باشند. برای دانش آموزان مدرسه ای از schoolchildren و یا فقط children استفاده می کنیم. (pupil رسمی تر می باشد).  When I started school aged seven, there were twenty children […]

لغت

  Pastiche تقلید ادبی یا صنعتی از آثار استادان فن ساختگی Ford بی گدار به آب زدن/معبر/گدار Contrite پشیمان/توبه کار Pulchritude زیبایی/قشنگی/خوش اندامی Enumerate شمردن/به حساب آوردن/یکایک شمردن Naive ساده لوح/ساده دل Juncture اتصال/درزگاه/ربط Canard خبر دروغ Gregarious گروه جو/ گروه دوست Winsome با مسرت وخوشی/خوش آیند/پیروز vacillate مردد بودن/شک داشتن Itinerant سیار/دوره گرد Sacrosanct […]

لغت

 Bilk گول/تقلب/فریب Glower خیره نگاه کردن/اخم/ترشرویی/  Nominal نامی/اسمی Monastic رهبانی  Blight پژمرده/عدم رشد Pedant عالم نما/کرم کتاب blithe دوستانه/شوخ/نرم و ملایم Pathognomonice شاخص مرض nuance   اختلاف جزیی/فرق کوچک fervid مشتاق/علاقه Specious خوش منظر و بد منظر/ظاهرا صحیح Solecism غلط دستوری/غلط اصطلاحی  Jettison به دریا ریختن کالای کشتی  Lament تاسف خوردن/ضجه Gullible گول خور Florid پر […]