عبارات مربوط به خوابیدن

لغات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن ……………………………………………… to take a nap چرت زدن .I like to take a nap every day after lunch دوست دارم هر روز بعد از نهار یه چرتی بزنم. ——————————————————- to nod off چرت زدن (به شکل ناگهانی) مثلا جلوی تلوزیون، توی اتوبوس، مترو… .I nodded off once or twice during […]