گروهی از قورباغه ها

گروهی از قورباغه ها A group of frogs 

ما در این مطلب داستان گروهی از قورباغه ها را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این  داستان ازین  قرار است که گروهی از قورباغه ها از بیشه ای عبور می کردند . دو قورباغه از بین آنها درون گودال عمیقی افتادند. وقتی دیگر قورباغه ها دیدند … A group of frogs A group of […]