قابلیت شنیدار و تمرکز

شما برای بالا بردن قابلیت شنیدار و تمرکز بهتر چکار می کنید؟

در این خصوص روشهای متفاوتی وجود دارد که بسیار ساده و در این حال بسیار تاثیر گذار هستند. یکی از پیش و پا افتاده ترین راههای ایجاد تمرکز از طریقه پیدایش آرامش است. آرامش خود را با تنفس شمرده و تمرکز بر روی تنفس به دست بیاورید. این بهترین راه برای دور کردن اضطراب است. یادتان […]