فعل فریاد زدن و کاربرد آن

فعل فریاد زدن و کاربرد آن

فعل فریاد زدن و کاربرد آن فریاد زدن به زبان انگلیسی با افعال مختلفی بیان می شود. در این مقاله به بررسی افعال زبان انگلیسی که معنای صداهای تولید شده در حالات خاص (درد یا ترس و …) می دهند و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Shout افعال […]