یادگیری

انواع نان و آموزش اسامی آن ها در زبان انگلیسی

نان همیشه یکی از مهمترین غذا های انسان بوده و در واقع در بعضی جوامع به عنوان قوت غالب هم به شمار می‌‌اومده. عضو جدایی ناپذیر بیشتر نان‌ها آرد و آب هست، اما در بعضی مواقع این ترکیبات تغییر میکنه. نان ((bread خمیر ((dough آرد (flour) آب (water) در طول تاریخ نان یکی از قدیمی‌ترین […]