مکالمات

پرکاربردترین عبارات دوکلمه ای در مکالمات

عبارات دو کلمه ای نقش مهمی در مکالمات روزمره دارند در این جلسه به برخی از آنها اشاره میکنیم   ‎پرکاربردترین عبارتهای جمله ایی دو کلمه ایی در انگلیسی 👇👇👇👇👇 Thank You ‎سپاسگزارم I’m sorry ‎متاسفم It’s over ‎تمام شد/ تمامه Shit happens ‎اتفاق(بد) رخ میده دیگر/ گند پیش میاد دیگه Love you ‎دوستت دارم […]