travel

عبارات بانکی

در این مطلب سعی شده است اغلب لغات و عبارات کاربردی بانکی را که رایج و پر تکرار می باشند ذکر شود تا شما دوستان عزیز استفاده کافی را از این اطلاعات برده باشید: دستگاه خود پرداز:  ATM چک کشیدن:   draw a check موجودی:   balance بانکداری:   banking معاملات بانکی:  bank transaction برات:   […]