طاووس

طاووس و لاك پشت Turtle and Peacock

ما در این مطلب داستان طاووس و لاك پشت را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این داستان ازین قرار است که روزی روزگاری،طاووس و لاک پشتی بودن که دوستای خوبی برای هم بودن.طاووس نزدیک درخت کنار رودی که لاک پشت زندگی می کرد، خونه داشت.. ONCE upon a time a peacock and a tortoise […]