معنی She همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌ به بررسی معنی She در زبان انگلیسی می‌پردازیم و تمامی کاربردهای این واژه را می‌آموزیم. معنی She را می‌توان در دسته ضمیر یا pronoun جستجو نمود و برای آن‌ معادل یافت. کلمه و معنی She واژگان مقدماتی زبان انگلیسی محسوب می‌شود. کاربرد و معنی She در زبان انگلیسی در این بخش معنی […]

نکات گرامری درباره ضمیر

نکات گرامری درباره ضمیر

در انگلیسی معمولاً بعد از ضمایر از نوع everybody ،  everyone ، anybody، somebody، someone ضمایر جمع they ، them و their می آیند : Does everybody know what they want? آیا همه می دانند که چه می خواهند؟ Somebody’s left their coat here. یک نفر پالتویش را اینجا جا گذاشته است. I hope nobody’s […]

ضمایر مبهم یا نامعین

ضمایر شخصی

 ضمیر: ضمیر کلمه ای است که برای جلوگیری از تکرار بی مورد اسم به کار می رود و به عبارت دیگر جانشین اسم است. مثال: John saw a wolf in a jungle. The wolf began to jump on John, but John shot the wolf with his rifle at last. اگر به جملۀ بالا توجه کنید […]