ضمایر مفعولی زبان انگلیسی

ضمایر مفعولی زبان انگلیسی

ضمایر مفعولی زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی در چه مواقعی از me استفاده می شود؟ برای یادگیری کاربرد واژگان زبان انگلیسی و آموزش نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. ضمایر مفعولی در محاوره زبان انگلیسی، معمولاً بعد از کلمات as و than یا بعد از فعل to be و […]