ضرب المثل های حرف E

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف E شروع می شوند. «.Eagles don’t catch flies» ترجمه: شاهین حشره شکار نمیکنه. “.Early bird gets the worm” مترادف فارسی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی» “** Corollary, cynical: “Early worm gets the bird “.Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise” Corollary, […]

ضرب المثل های پرکاربرد

ضرب المثل های پرکاربرد 🍁 To run with the hare and hunt with the hounds. یکی به میخ و یکی به نعل زدن 🍁Physician, heal thyself. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی 🍃The shoemaker’s wife goes the worst shoe. کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد 🍃Half a loaf is better than […]

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع می شوند

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع می شوند (جلسه اول)

مقدمه: در این بخش از بلاگ سایت برآنیم تا مجموعه ای کامل از ضرب المثل های زبان انگلیسی را به تفکیک حروف الفبای انگلیسی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم برای جلوگیری از دل گزا شدن مطلب هر حرف الفبا را به چندین جلسه مختلف تقسیم خواهیم کرد.  💡 A poor workman blames his tools […]