اگر میخواهید روان انگلیسی صحبت کنید ، به یک راهبرد نیاز دارید

اگر میخواهید روان انگلیسی صحبت کنید ، به یک راهبرد نیاز دارید

اگر برای مدت زیادیست که انگلیسی‌ را مطالعه می‌کنید و با این حال نمیدانید چرا نمیتوانید انگلیسی‌ را به راحتی‌ صحبت کنید، دلیلش میتواند یکی‌ از دو علل زیر باشد. در حالی‌ که دلایل زیادی برای نداشتن قابلیت صحبت به زبان انگلیسی‌ وجود دارند، مانند عدم تمرین کافی‌ بر روی پایه‌ها و یا عدم بوجود […]