شرط اثر آنتوان چخوف (داستان کوتاه)

( نسخه اصلی در بخش انگلیسی سایت) شبِ پاییزی تاریکی بود. بانکدار پیر در اتاق مطالعه اش  بالا و پایین می رفت و  پانزده سال پیش را به یاد می آورد که شبی پاییزی در خانه اش میهمانی داده بود. افراد متفکر زیادی حضور داشتند، و بحث های جالبی هم پیش کشیده شد. لا به […]