سوال از سن و سال در مکالمات

سوال از سن و سال در مکالمات

دوست دارید یک مکالمه کاربردی انگلیسی در مورد سن افراد یاد بگیرید. در صورتی که بخواهید با شخص جدیدی رابطه دوستی برقرار کنید نیاز است سوالاتی را بپرسید و پاسخ آن ها را نیز بدانید. امروز به سوالی پیرامون مکالمه کاربردی انگلیسی در مورد سن می پردازم. در قبال سوالات مطرح شده پاسخ مناسب را […]